Databescherming

1. Algemeen
Storck BV (hierna Storck) neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en verzamelt, verwerkt en gebruikt deze gegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens en andere wet- en regelgeving die van toepassing is.

Deze Privacy Disclaimer is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links met deze website zijn verbonden. Storck heeft immers geen enkele invloed op, of controle over de opzet, inhoud of werking van websites van derden.
2. Type, omvang en doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens
2.1 Data
Afhankelijk van uw gebruik van onze website verzamelt, verwerkt en gebruikt Storck de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres alsmede de type onderdelen van de website die u bezocht heeft en de reikwijdte van het gebruik, daaronder begrepen de datum en het tijdstip van toegang.
2.2 Gebruik van de website
Wanneer u onze website bezoekt, worden tijdelijke verbindingsgegevens (IP-adres, cookies, laatst bezochte URL, tijd en datum en geopende bestanden) opgeslagen. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden deze gegevens slechts verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de werking van de website, veiligheidsdoeleinden en voor de uitvoering van de door u gevraagde diensten zoals het meedoen aan een online wedstrijd. Behoudens uw toestemming zullen deze gegevens slechts in een geanonimiseerde vorm verder worden verwerkt voor doelstellingen zoals in paragraaf 2.3 besproken.
2.3 Gebruik voor marketingdoeleinden en voor website-optimalisatie
Op de website van Storck worden gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt met technologieën van de provider (Webtrends) voor marketing en optimaliserings doeleinden. Hiervoor kunnen cookies (kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer) gebruikt worden om uw internet browser te herkennen. Op basis van deze bestanden worden gebruikersprofielen gecreëerd onder een pseudoniem. Indien u hiervoor niet uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven zullen deze bestanden niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren en zullen ook niet gecombineerd worden met persoonsgegevens van degene achter het pseudoniem. IP-adressen worden hierbij alleen verwerkt en gebruikt in geanonimiseerde vorm. U kunt er te allen tijden voor zorgen dat er met onmiddellijke ingang geen gegevens worden verzameld en opgeslagen door gebruik te maken van de “opt-out Cookie” (zie punt 3.).

Buiten het voorgaande gebruikt Storck uw voorraadgegevens en/of gebruiksgegevens enkel voor reclame, advies- en marktonderzoek gerelateerde doeleinden alsmede voor het op behoeften beruste design van de website indien u hiermee op voorhand heeft toegestemd. Indien Storck uw toestemming nodig heeft, wordt u hiervan vooraf op de hoogte gebracht door middel van een toestemmingstekst en aanvinkvakje of een sterretje. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment schriftelijk of elektronisch verwijderen. Als u geen toestemming heeft gegeven of als u deze toestemming intrekt zullen er geen gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt uit hoofde van het bepaalde in deze alinea. De diensten van Storck zullen vanzelfsprekend aan u worden verstrekt, ongeacht of dat u uw toestemming heeft gegeven of uw toesteming hebt ingetrokken.
2.4 Overig dataverbruik
Elke verdere opslag, verwerking en het gebruik van uw gegevens zullen niet plaatsvinden. In het bijzonder kan er geen persoonlijk gebruikersprofiel gecreëerd worden met behulp van uw naam of andere persoonsgegevens.
3. Recht op informatie, recht van bezwaar en het recht op terugtrekking
Op aanvraag zullen wij u schriftelijk of op verzoek digitaal informeren over welke persoonsgegevens zijn opgeslagen. Hiervoor kunt u contact opnemen met:
Storck BV
Postbus 73, 3870 CB Hoevelaken
De Beek 19, 3871 MS Hoevelaken
Nederland

E-Mail: info@nl.storck.com

Hetzelfde geldt als u de opslag van uw gegevens wilt laten annuleren. Graag willen wij u er op wijzen dat u elk mogelijke toestemming die u heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens met onmiddellijke werking kan intrekken per e-mail of per brief. Om het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruiksprofiel te voorkomen (zie punt 2.3) kunt u gebruik maken van een “opt-out Cookie”. Klik hier om hier gebruik van te maken.
Terug naar boven

Toffifee - Er zit meer plezier in Toffifee