Privacybeleid

Storck BV (hierna: Storck) neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en verzamelt, verwerkt en gebruikt uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de regelgeving omtrent gegevensbescherming.

Storck treedt op als gegevensverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens.

Onze contactgegevens zijn:

Postadres: Postbus 73, 3870 CB, Hoevelaken
E-mailadres: info@nl.storck.com
Telefoonnummer: 033-2541800

Dit beleid is niet van toepassing op gegevens die worden verzameld en gebruikt op websites van derden waarnaar op deze website eventueel wordt verwezen. Storck heeft geen enkele invloed op de opzet en inhoud van websites van derden.

2.1 Gebruik van de website

Als u onze website bezoekt, vindt er tijdelijke verwerking van verbindingsgegevens plaats (met name IP-adres, laatst bezochte URL, datum en tijd, bekeken pagina’s en elementen zoals subpagina’s of knoppen, de hoeveelheid verstuurde data, de status, of het verzoek succesvol was, de omschrijving van de gebruikte webbrowser en het type apparaat). Wij verwerken deze gegevens voor zover noodzakelijk voor het gebruik van de website. De wettelijke basis is ons gerechtvaardigde belang in overeenstemming met Artikel 6(1)(f) van de Europese Verordening Gegevensbescherming (hierna: GDPR) om onze website toegankelijk te maken voor externe presentatie en marketing.

Tevens slaan wij, in ons gerechtvaardigd belang, de verbindingsgegevens op in de log files op onze webserver om zo voor een veilige werking van de webserver te kunnen zorgen.

Over het algemeen kunt u onze website gebruiken zonder andere gegevens te verstrekken dan de gegevens die in deze paragraaf zijn genoemd (zie ook paragraaf 7).

2.2 Analyse voor marketingdoeleinden en website-optimalisatie (Piwik PRO)

Op iedere website van Storck worden gegevens over uw gebruik van de website verwerkt met technologieën van de provider Piwik PRO. Dit gebeurt als u bij uw eerste bezoek op onze website hiervoor toestemming geeft op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk het optimaliseren van de website en voor marketingdoeleinden. Voor dit doel worden op geanonimiseerde wijze gebruiksprofielen gecreëerd met de gegevens die onder paragraaf 2.1 worden vermeld en gegevens over uw activiteiten op onze website (met name welke pagina's, knoppen of andere elementen u hebt gebruikt, en wanneer). De profielen bevatten geen enkele gegevens waaraan u rechtstreeks te herkennen bent (zoals uw naam) en worden daar ook niet mee gecombineerd. Uw toestemming voor deze analyse is de wettelijke basis Artikel 6(1)(a) van de GDPR.

De verwerking wordt namens Storck uitgevoerd op servers gehost door Piwik PRO GmbH, Lina-Bommer-Weg 6, 51149, Keulen, Duitsland.

Ten behoeve van een eenvoudigere gebruiksanalyse kan gebruik worden gemaakt van cookies (zie paragraaf 2.3) om uw internetbrowser te herkennen. Als u onze website voor de eerste keer bezoekt, vragen wij uw toestemming voor gebruik van deze cookies voor het genoemde doel en de gebruiksanalyse zoals hieronder beschreven. Als u uw toestemming wilt intrekken, dan verwijzen wij u naar de in paragraaf 2.3. vermelde instructies.

U kunt de analyse van uw gebruiksgegevens in geanonimiseerde profielen op basis van Piwik PRO op elk gewenst moment deactiveren. Dit kunt u op twee manieren doen: u kunt de optie “Do-Not-Track” (niet bijhouden) in uw browser activeren (raadpleeg de helppagina van de browser voor meer informatie). U kunt ook op de check box klikken, waarmee u vervolgens een cookie instelt die aangeeft dat u wel of geen tracking met Piwik PRO wenst:

In paragraaf 2.3 kunt u lezen, hoe u onze website kunt bezoeken zonder cookies.

2.3 Cookies

Als u onze website bezoekt, krijgt u een melding dat onze website cookies gebruikt waarmee we de functionaliteit van de website verbeteren en, als u toestemming hebt gegeven, we ook beter kunnen analyseren hoe de website en marketingdoeleinden te optimaliseren (zie paragraaf 2.2).

Cookies zijn kleine tekstbestanden die vanaf een webserver naar uw browser worden verzonden en op de harde schijf van uw computer, smartphone of tablet worden opgeslagen. Hierdoor kunnen wij herkennen wanneer er herhaald bezoek van u dan wel vanaf uw computer plaatsvindt. Op deze manier kunnen wij de website functioneler maken. Het plaatsen van functionele cookies die voor een zinvol gebruik noodzakelijk zijn (ook wel noodzakelijke cookies genoemd) ligt in ons belang van een optimaal functionerende website. Echter, u kunt het gebruik van cookies uitschakelen door in uw browserinstellingen cookies te deactiveren en/of via het browsermenu cookies van uw harde schijf te verwijderen. Als u dit doet, kunnen we niet garanderen dat onze website volledig optimaal functioneert (het kan bijv. gebeuren dat u, elke keer dat u onze website bezoekt, om toestemming gevraagd wordt, omdat uw beslissing alleen opgeslagen kan worden door het gebruik van een cookie).

Daarnaast, kunnen we – als u hiervoor toestemming hebt gegeven – cookies plaatsen om webanalyses te doen (zie paragraaf 2.2). Uw toestemming voor deze analyses en de daarbij behorende cookies kunt u op elk gewenst moment weer intrekken. Zie hiervoor de aanwijzingen in paragraaf 2.2.

U kunt ook – afhankelijk van de opties van uw internetbrowser – op elk gewenst moment ervoor kiezen om specifiek tracking-cookies (welke we gebruiken als u hier voor toestemming heeft gegeven) in uw browser settings te deactiveren en/of de cookies via het browsermenu van uw harde schijf te verwijderen.

Aanvullend kunt u ter bescherming van uw privacy in uw browser een plug-in installeren waarmee u gevrijwaard kunt blijven van tracking-cookies en/of soortgelijke cookies.

Onderstaande cookies worden geplaatst als u onze website bezoekt (de cookies die als niet noodzakelijk beschreven zijn, worden alleen met uw toestemming geplaatst).

Cookie Category Processing by Purpose Retention period
Cookie _pk_id Category Tracking (niet noodzakelijk cookie) Processing by Piwik (s. 2.2) Purpose Piwik Tracking – legt een pagina specifieke ID vast voor het toewijzen van de data records Retention period 12 maanden
Cookie _pk_ses Category Tracking (niet noodzakelijk cookie) Processing by Piwik (s. 2.2) Purpose Piwik Tracking – legt een ID vast voor de huidige browser session van de gebruiker om het record toe te wijzen Retention period 30 minuten
Cookie stg_last_interaction Category Tracking (niet noodzakelijk cookie) Processing by Piwik (s. 2.2) Purpose Piwik Tracking – legt het moment vast van de laatste gebruikers interactie Retention period 12 maanden
Cookie stg_returning_visitor Category Tracking (niet noodzakelijk cookie) Processing by Piwik (s. 2.2) Purpose Piwik Tracking – legt vast of het een gebruiker is die vaker de site bezocht heeft Retention period 12 maanden
Cookie stg_traffic_source_priority Category Tracking (niet noodzakelijk cookie) Purpose Piwik (s. 2.2) Processing by Piwik Tracking – legt vast via welke bron (campagne, zoekmachine, directe toegang) de gebruiker op de website is gekomen Retention period 30 minuten
Cookie stg_optout Category Tracking (niet noodzakelijk cookie) Purpose Piwik (s. 2.2) Processing by Piwik Tracking – legt vast dat er geen tracking is gedaan Retention period 12 maanden
Cookie hl Category Taal (noodzakelijkcookie) Purpose Storck Processing by Local Settings – legt taal en domein van de betreffende pagina (NL of Com) vast Retention period 12 maanden
Cookie hideCookieNotification Category Kennisgeving (noodzakelijkcookie) Purpose Storck Processing by Location Notification – is zodanig opgesteld dat de landenkeuze niet bij elk bezoek van de website getoond wordt Retention period 24 uur
Cookie hideLocationNotification Category Landenselectie (noodzakelijke cookie) Purpose Storck Processing by Location Notification – is zodanig opgesteld dat de landen keuze niet bij elk bezoek van de website getoond wordt Retention period Alleen gedurende het gebruik van de browser (het zgn session cookie)

2.4 Contactformulier of andere communicatiemiddelen

Indien u ons contactformulier gebruikt, dan verwerken wij uw bericht, uw voor- en achternaam, uw E-mailadres, uw land en – als u ons deze informatie verstrekt hebt – uw telefoonnummer, uw adres en uw bedrijf. We verwerken deze gegevens om uw verzoek te beantwoorden. Uw persoonsgegevens zullen alleen worden overgedragen aan derden, als dit nodig is om antwoord te geven op uw verzoek (bijv. als u een vraag hebt gesteld over een ander bedrijf binnen de Storck Group). De wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens is Artikel 6(1)(b) van de GDPR, mits de verwerking van uw verzoek een met u gesloten contract betreft en het noodzakelijk is voor de afhandeling van het contract, of als uw verzoek de implementatie van precontractuele afspraken betreft. In andere gevallen ligt de wettelijke basis in het gerechtvaardigd belang van het verstrekken van een contactformulier en het beantwoorden van algemene vragen (Artikel 6(1) (f) van de GDPR). Als u via E-mail of op een andere manier met ons contact opneemt, verwerken wij uw gegevens op dezelfde manier als in deze paragraaf beschreven.

Onze website wordt gehost door onze Duitse moedermaatschappij (August Storck KG) bij de hosting partner Denkwerk GmbH, Vogelsangerstraβe 66, 50823 Keulen, Duitsland met wie een verwerkingsovereenkomst is afgesloten om de data naar behoren te verwerken. Voor zover niet genoemd in dit privacybeleid, worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan andere derden overgedragen, indien we dit verplicht zijn vanwege wettelijke bepalingen en/of gerechtelijke bevelen.

In het algemeen worden uw gegevens niet overgedragen aan een ontvangende partij in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie) of aan een internationale organisatie. Mocht het doorsturen in een uitzonderlijk geval nodig zijn, o.a. omdat informatie of een onderzoek dat gedaan is moet worden doorgestuurd naar een van onze bedrijven in een derde land (paragraaf 2.4.), dan zullen we ervoor zorgen dat aan de vereisten van hoofdstuk V van de GDPR wordt voldaan en dat een adequaat niveau van gegevensbescherming is gegarandeerd bij de ontvangende partij. Hiertoe gebruiken we waar nodig de EU standaard contractuele clausules voor data transfers naar derde landen.

Persoonlijke informatie in de log files (zoals beschreven in paragraaf 2.1) wordt maximaal 7 dagen opgeslagen. Na deze termijn worden de persoonlijke gegevens in de log files geanonimiseerd.

In alle andere gevallen wissen wij uw persoonsgegevens zodra verwerking daarvan niet meer vereist is voor de beoogde doelen en wij niet wettelijk verplicht zijn ze te bewaren. De specifieke bewaartermijn volgens de Nederlandse belastingwetgeving is zeven jaar voor informatie die relevant is in de context van activiteiten die in belastingaangiften en financiële verslaglegging moeten worden vermeld.

Storck heeft alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, beschadiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Onze medewerkers en alle personen die bij de gegevensverwerking zijn betrokken, zijn verplicht de wetgeving omtrent gegevensbescherming in acht te nemen en persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze te behandelen. De naleving van alle gegevensbeveiligingsprocedures bij Storck wordt zowel met interne als met externe controles gewaarborgd.

Teneinde de persoonsgegevens van onze gebruikers te beschermen gebruiken wij een beveiligde online overdrachtsmethode: “Secure Socket Layer” (SSL). Deze methode is te herkennen aan de extra letter “s” na http:// (dus https://) en mogelijk aan een groen, dicht slot in de adresbalk. Door op het symbool te klikken krijgt u informatie over het gebruikte SSL-certificaat te zien. Hoe het symbool wordt weergegeven, hangt af van de versie van de browser die u gebruikt. Dankzij de SSL-encryptie worden uw gegevens versleuteld en volledig doorgegeven.

Op grond van de wetgeving omtrent gegevensbescherming beschikt u als persoon over een aantal rechten met betrekking tot gegevens (zogenoemde rechten van de betrokkenen).

6.1 Recht op inzage

U hebt het recht om te vragen of wij persoonsgegevens van u hebben verwerkt. Als dit het geval is, dan hebt u recht op inzage van deze gegevens. De details van het recht om inzage kunt u vinden in Artikel 15 van de GDPR.

6.2 Recht op correctie en volledigheid

U hebt het recht om ons te verzoeken onjuiste persoonsgegevens zonder vertraging te rectificeren en te completeren in navolging van Artikel 16 van de GDPR.

6.3 Recht op verwijdering

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens zonder vertraging te verwijderen als een van de redenen, zoals vermeld in Artikel 17 van de GDPR, van toepassing is. Een reden voor onmiddellijke verwijdering kan zijn, bijvoorbeeld, als de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het verwerken uw verzoek of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de gegevensverwerking.

6.4 Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als aan één van de voorwaarden, zoals vermeld in Artikel 18 van de GDPR, is voldaan. Bijvoorbeeld, in het geval dat u de nauwkeurigheid van de gegevens betwijfelt, hebt u het recht op beperkte verwerking van de gegevens gedurende de tijd die wij nodig hebben om de nauwkeurigheid van de gegevens te verifiëren.

6.5. Recht op intrekken toestemming

U hebt het recht om uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens op elk gewenst moment weer in te trekken in overeenstemming met Artikel 7(3) van de GDPR. Het intrekken geldt alleen voor het verwerken van persoonsgegevens in de toekomst. Dat wil zeggen dat de verwerking van de persoonsgegevens die heeft plaatsgevonden tot aan het intrekken van de toestemming in dit geval rechtmatig zal blijven.

6.6. Recht op bezwaar maken

Als de gegevensverwerking door ons is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang volgens Artikel 6 (1)(f) van de GDPR (zie bovenstaand voor de wettelijke basis met betrekking tot elke gegevensverwerkingsactiviteit), dan hebt u het recht bezwaar te maken volgens Artikel 21(1) van de GDPR. U kunt derhalve op elk gewenst moment bij ons bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, als u daar vanuit uw eigen situatie reden toe hebt. Uw persoonsgegevens zullen niet langer door ons verwerkt worden nadat uw bezwaar is ingediend, tenzij er aantoonbaar dwingende redenen zijn voor verwerking en deze zwaarder wegen dan uw belang, rechten en vrijheid. Bijv. indien dit nodig zou blijken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een juridische aanspraak in te stellen dan wel ons te verdedigen tegen dergelijke aanspraak of voor bewijsredenen.

6.7 Recht op indien van klacht bij bevoegde toezichthouder

Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder op het gebied van gegevensbescherming. Mocht u echter een vraag of klacht hebben met betrekking tot gegevensbescherming bij Storck, dan verdient het aanbeveling u rechtstreeks tot Storck te wenden (zie paragraaf 1).

Tijdens uw bezoek aan onze website bent u niet wettelijk of contractueel verplicht om Storck te voorzien van persoonsgegevens. Echter, voor het gebruik van bepaalde functies (in het bijzonder het contactformulier) kunnen uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn om uw verzoek te kunnen verwerken.

Storck gebruikt uw persoonsgegevens niet voor profiling, anders dan hierboven uiteengezet.

Door nieuwe wettelijke eisen, zakelijke besluiten of technische ontwikkelingen kunnen wij genoodzaakt zijn het privacybeleid te wijzigen. In dergelijke gevallen passen wij ons privacybeleid aan. De nieuwste versie is altijd op onze website te vinden.